Continuïteit door flexibiliteit

Organisaties bevinden zich in een dynamische omgeving. Om de continuïteit en de effectiviteit te waarborgen moeten zij, het proces van voordurende veranderingen, monitoren en eventueel snel en accuraat hierop inspelen. Zowel de producten- en diensten als de primaire- en ondersteunende processen zullen doorlopend geëvalueerd en waar nodig aangepast moeten worden. Voor een organisatie is het dus noodzakelijk haar bedrijfsvoering zo in te richten (FLEXibility) dat de aanpassingen op tijd en adequaat doorgevoerd (EXECUTE) kunnen worden.

Door haar ruime ervaring en expertise levert Flexecute een belangrijke bijdrage om organisaties daadkrachtiger en slagvaardiger te laten functioneren. Afhankelijk van de doelstelling en de behoefte kan Flexecute opereren als adviseur, interim-manager of programmanager. Doordat iedere organisatie uniek is levert Flexecute een specifiek en effectief organisatieadvies op maat.

Het gezicht van Flexecute

Bedrijfseconoom Marc Konings heeft zich onder andere als director van Coopers & Lybrand Management Consultants bezig gehouden met advisering op het gebied van:

Ook de implementatie van de geadviseerde oplossingen zoals management informatie- en ERP-systemen behoren tot het specialisme van Marc. In verschillende (interim)managementfuncties bij grote organisaties zoals, Stork, AT&T, Interaccess en Sanquin is hij verantwoordelijk geweest voor de advisering en de implementatie van ICT-projecten.

Wilt u meer informatie over een gedegen organisatieadvies op maat? Bel 0341-251 991 of stuur een mail naar: m.konings@flexecute.nl